Сторінка спорту

 

                                                           

  ХРОНОМЕТРАЖ ЗАНЯТТЯ

 

Прізвище, ім. я, по батькові вихователя _____________________________________________________

Група _________________________

Дата __________________________

Тема заняття ___________________________________________________________________________

Вид заняття ___________________________________________________________________________

 

№ п\п

                                           ХІД ЗАНЯТТЯ

Тривалість (хв)

1.

Організація початку заняття

 

2.

Комунікативна діяльність (мотивація, актуалізація попереднього пізнавального досвіду)

 

3.

Пізнавальна діяльність (засвоєння дітьми нової інформації)

 

4.

Первинна перевірка розуміння  дітьми нового матеріалу

 

5.

Закріплення знань

 

6.

Перетворювальна діяльність (самостійна робота щодо застосування нових знань):

-         за зразком;

-         за аналогічною ситуацією;

-         у новій ситуації

 

7.

Продуктивні види діяльності

 

8.

Узагальнення та систематизація знань

 

9.

Оцінно-контрольні дії

 

10.

Підбиття підсумків заняття

 

 

Загальна кількість хвилин